Privacy policyWelke informatie verzamelen we over u?
Welke informatie we precies bijhouden op onze website, hangt af van wat u precies met onzenwebsite doet.
Als u geen klant bij ons bent, en dus enkel het publieke deel van de site bezoekt, houden we enkel volgende gegevens van u bij: de pagina's die u bezoekt, uw ip- adres en een identificatie van uw browser en computer-type.
 
Op de website is er een mogelijkheid om u in te schrijven op onze nieuwsbrief. In dat geval bewaren
we, naast de info van hierboven, de informatie die u zelf opgeeft (naam, e-mailadres) in combinatie met het tijdstip waarop u zich inschreef. Als u een nieuwsbrief ontvangt, houden we daar statistieken van bij: hoe vaak wordt de nieuwsbrief geopend, op welke links wordt er geklikt, welke email-client gebruikt u en op welk tijdstip was dit allemaal enz.
 
Als u klant bij ons bent, houden we hiervoor ook uw contact- en facturatie-gegevens bij. U geeft die zelf op in het profiel dat u aanmaakt.
Daarnaast maakt de website gebruik van cookies die ervoor zorgen dat we u kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw toestel worden opgeslagen en die uw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie als welke taal u verkiest, of een uniek bezoekersnummer dat u automatisch wordt toegekend.
 
Wie verzamelt deze info over u?
Nodens bvba
Heikanthof 16, 2590 berlaar
015/24.38.27
joke@nodens.be
 
Hoe verzamelen we deze informatie?
De informatie voor de inschrijving op de nieuwsbrief of het aanmaken van het account deelt u ons zelf mee en komt dus rechtstreeks van u. Door die formulieren in te vullen, geef u ons toestemming om die te verzamelen. De gegevens over welke browser en welk type toestel u gebruikt, alsook de "cookies" stuurt uw browser mee. Het ip-adres krijgen we van uw computer zelf mee.
 
 
Waarom verzamelen we deze informatie en hoe gebruiken we die?
 
Voor de nieuwsbrief en de web-toepassing zelf, hebben we deze informatie nodig om u de nieuwsbrief te kunnen sturen, om uw account aan te kunnen maken en u correcte facturen te kunnen sturen. We willen onze klanten natuurlijk kunnen contacteren als er iets mis is met hun account of om ondersteuning te bieden.
Daarnaast gebruiken we bepaalde informatie (browser, unieke identificatie, aantal keren dat op een link in onze nieuwsbrief geklikt wordt) om onze site en nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.
 
De cookies dienen voor het aanbieden van de functionaliteit van de site, zoals het ingelogd blijven
of je taalkeuze. De informatie over je pagina-bezoeken helpen ons enerzijds de site te verbeteren,
anderzijds om mogelijke problemen met de web-toepassing te kunnen analyseren en oplossen.
 
Hoe lang bewaren we gegevens over u?
We bewaren gegevens niet langer dan nodig. Voor nieuwsbrieven betekent dit tot 2 jaar nadat u zich uitschreef uit de nieuwsbrief, voor website bezoekers is dat 5 jaar. De account gegevens van klant bewaren we zolang als de wet ons daartoe verplicht.
 
Met wie delen we deze info?
De meeste informatie gebruiken we zelf, en delen we met niemand. Voor de pakketjes maken we gebruik van een koerier dienst die uiteraard u adres gegevens, telefoonnummer en email ontvangt. De bezoekers-analyse op de publieke website gebeurt eveneens door een externe firma. Zij ontvangen
uw ip adres, de identificatie die uw browser meestuurt, een identificatie cookie en de pagina's die u bezoekt op onze site. Daarnaast gebruiken we een externe tool om onze facturen te maken. Deze laatste krijgt uiteraard enkel toegang tot de gegevens die nodig zijn om correcte facturen en
bestelbonnen op te maken.
 
Welke rechten heb ik?
Nodens stelt u als individu centraal, en geeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om inzage
te krijgen in de gegevens we over u bijhouden en mag u incorrecte gegevens (laten) aanpassen.
Daarnaast kan u ons vragen om gegevens te wissen, en mag u bezwaar maken tegen overdracht van uw gegevens naar derden. Indien u één van deze rechten wil uitoefenen, neemt u best per email of schriftelijk contact met ons op.
Via de instellingen van uw browser kan u de "cookies" die u identificeren, wissen. U kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website of applicatie niet correct werken.
Het is wel zo dat uw recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Zo moeten we bv. op elk moment onze klanten kunnen contacteren, en moeten we voldoen aan de Belgische boekhoudverplichtingen.
Uit de nieuwsbrief kan u eenvoudig uitschrijven via een link die u onderaan elke nieuwsbrief kan vinden.
Indien u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn, kan u klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Privacy Commissie.